Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa. 

Alueellista vaikuttamista

Piiri vaikuttaa yhteistyössä muiden Pohjanmaalla toimivien eläkeläisjärjestöjen kanssa alueen ja kuntien eläkeläispolitiikkaan sekä seuraa ikäihmiselle suunnattujen palvelujen saatavuutta, laatua ja riittävyyttä. 

Valtakunnallista edunvalvontaa

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.