Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.
 

Piiri vaikuttaa yhteistyössä

muiden Pohjanmaalla toimivien eläkeläisjärjestöjen kanssa alueen ja kuntien eläkeläispolitiikkaan sekä seuraa ikäihmiselle suunnattujen palvelujen saatavuutta, laatua ja riittävyyttä.
 

Pohjanmaan eläkeläisten yhteistoiminnan neuvottelukunta järjesti 9.3.2015 Härmän kuntokeskuksessa Pohjanmaan alueen eläkeläisten ja kansanedustajien tapaamisen. Juhlapuheen piti Eetun puheenjohtaja Ole Norrback. Panelissa olivat alueen kansanedustaehdokkaita. Kukin puolue sai nimetä paneliin kaksi kansanedustajaehdokasta. Paneelissa käsiteltiin seuraavia asioita:

  • talous (mitä mieltä panelistit ovat työeläkkeiden indeksikorotuksesta),
  • terveys ja sosiaali (miten sotelakia ja kuntauudistusta pitäisi jatkojalostaa; miten omaishotolakia tulisi viedä eteenpäin; miten jokaiselle taataan, että saa terveydenhoitopalvelut omalla äidinkielellään; määrittele, mikä on lähipalvelua mm. matkan ja ajan suhteen),
  • asuminen ja kommunikointi (mitä keinoja esittäisit ikäihmisen yksinäisyyden, syrjäytyneisyyden ja tätä kautta turvattomuuden lisääntymisen estämiseksi)
  • vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnallisissa asioissa (minkälainen asema vanhusneuvostoilla kunnissa tulisi olla)

Järjestelyistä vastasi tällä kertaa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Eläkeliiton aluejärjestöt. 

Valtakunnallisella tasolla

kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Panelistit Kuva: Jussi Perttola
EETUn puheenjohtaja Ole Norrback Kuva: Jussi Perttola
Senioreita Kuva: Jussi Perttola